Onderhoud Websites

Waarom is onderhoud van uw website van groot belang?

Niet alleen ‘de voorkant’ van de website, maar ook de ‘machinekamer’ van de website moet altijd up-to-date zijn en blijven.

Het is, wat ons betreft, verplicht alle updates heel consequent en tijdig bij te houden.

De updates kunnen in principe zelf bijgehouden worden. Maar uit de dagelijkse praktijk blijkt dat het up-to-date houden van de website niet de hoogste prioriteit heeft. Het ontbreekt vaak aan tijd en handigheid. Het overgrote deel van onze klanten kiest dan ook voor een WordPress onderhoudscontract van Appel&Eelman.

Goed onderhoud zorgt er voor dat:

De website optimaal blijft presteren, hackers vrijwel geen kansen krijgen binnen te komen en de website de laatste technische trends en functionaliteiten ‘meekrijgt’

Onze insteek = geen half werk = 1 x per maand aandacht!
Wij houden niet van half werk dus als wij uw website onderhouden dan krijgt de website  minimaal 1x per maand onze volledige aandacht! En als dit tussentijds even nodig is dan doen we daar niet moeilijk over.

100% veiligheidsgarantie =
helaas onmogelijk

Wij zouden heel graag aan al onze klanten 100% veiligheidsgarantie geven. Helaas is dit onmogelijk. Wij proberen wel zo dicht mogelijk in de buurt van de 100% te komen. Dit doen wij, Appel & Eelman, door ervoor te zorgen dat de websites die wij bouwen en onderhouden:

veilig worden gehost (indien wij de website hosten)

worden opgenomen ons monitoringsysteem waarmee wij dagelijks kunnen zien of er direct onderhoud nodig is

qua updates consequent worden bijgehouden

worden voorzien van veilige plugins

worden voorzien van veilige thema’s

worden voorzien van een online firewall

qua inloggen worden voorzien van sterke wachtwoorden

er altijd inlogbescherming wordt ingesteld

elke dag volautomatisch extra geback-upt worden

De werkzaamheden
per maand per website:

  Algemene visuele check van de ‘voorkant’ van de website. Bijzonderheden worden per mail gerapporteerd met een oplossingsvoorstel erbij;

Maandelijkse uitgebreide WordFence scan van de website. Bijzonderheden worden netjes per mail gerapporteerd indien dit voor u toegevoegde waarde biedt;

Het uitvoeren van updates en upgrades van ‘de machinekamer’ en de voorkant (de etalage, het thema) van de website;

Het uitvoeren van updates en upgrades van Plugins;

Het verwijderen van eventuele spam;

het opschonen en optimaliseren van de database.

 

De kosten

De kosten voor het Appel&Eelman WordPress onderhoudscontract kan per te onderhouden website verschillen. Neem vooral contact met ons op om een indicatie op te vragen.

Het onderhoudscontract wordt automatisch jaarlijks verlengd.